Kultūra visuose Vilniaus kampeliuose

Nuo centro nutolusiuose gyvenamuosiuose kvartaluose atsiras erdvės kūrybinėms bendruomenių iniciatyvoms. Dėsiu pastangas, kad būtų įsteigtas senjoro kultūros pasas, kuris leistų pagyvenusiems žmonėms nemokamai apsilankyti muziejuose ir kitose kultūros bei sporto erdvėse. Kad finansavimas kultūros projektams būtų didinamas atsižvelgiant į dirbančiųjų šiose srityse realiųjų pajamų susitraukimą. Kad miesto bibliotekų knygų fondas būtų atnaujintas pasitelkus nacionalines bei savivaldybės lėšas. Didinamas finansavimas meno vadovams. Sudaryta galimybė gauti finansavimą kultūros saviveiklininkų būreliams. Sieksiu, kad didėtų ir trečiojo amžiaus lektorių bei mokymo programų finansavimas. 10% nuo NT vystytojų sumokėto infrastruktūros mokesčio būtų skirta viešojo vaizduojamojo meno projektams. Suteikta finansinė pagalba mažų muzikinių, meno erdvių išlaikymui. Taip pat - įkurtas naktinio Vilniaus žemėlapis bei atskira įstaiga, kuri rūpinsis naktinės ekonomikos puoselėjimu. Siekdami šių tikslų kviesime mecenatus prisidėti prie Vilniaus miesto kultūros rėmimo fondo. Tokiu būdu, įtraukiant vietos menininkus ir pilietines draugijas, bus nuolat gražinami „miegamieji rajonai“. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai atitiks vidutinį šalies darbo užmokestį.

Apynasris būsto nuomos kainoms
- municipalinio būsto revoliucija

Sieksiu, kad pasektume Skandinavijos šalių pavyzdžiu ir pagaliau pradėtume municipalinio būsto revoliuciją, kuri padės ateityje išspręsti NT rinkos krizę Vilniuje. Atėjo laikas savivaldybei (savo bei valstybės lėšomis) statyti kokybiškus gyvenamuosius namus, kuriuos už prieinamą kainą galėtų nuomotis įvairios visuomenės grupės. Kadangi toks būstas nebus dalijamas „už dyką“, surinkti pinigai už nuomą grįš į municipalinio būsto fondą, iš kurio vėliau būtų apmokėta už šio būsto priežiūrą bei naujų objektų statybą. Pradėjusi vystyti plataus masto municipalinio būsto projektus savivaldybė taps reikšmingaNT rinkos Vilniuje dalininke ir galės „paspausti“ būsto rinkos kainas visame mieste. Norint tai pasiekti Vilniuje, užteks pasirūpinti, kad municipalinio būsto objektų nuomos kaina būtų ekonomiškai rentabili t. y. nuomos kainos užtektų išlaikyti butus ir juos nuolat atnaujinti. Tokia municipalinio būsto revoliucija sudarys galimybes jaunoms šeimoms, jauniems profesionalams bei studentams lengviau įsikurti sostinėje. Taip pat sukursime paskatas kurtis stiprioms nuomininkų draugijoms. Bendradarbiaujant su universitetais bus didinama bendrabučių studentams pasiūla, plečiamas būsto fondas studentams. 

Vilniaus valdžios kelių siaurinimo kampanija tik supriešino eismo dalyvius, padidino taršą ir užaštrino spūsčių problemą. Užuot greitai plėtusi darnaus judumo infrastruktūrą, pakankamai investuodama į viešąjį transportą, atvėrusi kelią Vilniaus metropoliteno projektui, miesto valdžia nuėjo pačiu trumparegiškiausiu - eismo dalyvių kiršinimo - keliu.

Todėl sieksiu, kad viešąjį transportą pamėgtų visi, – kad jis būtų ne tik kokybiškas, patogus, bet ir nemokamas. Kad pagrindinės paslaugos visiems vilniečiams būtų pasiekiamos per 15-os minučių kelionę pėsčiomis, autobusu ar dviračiu. Kad darbo vietas jie galėtų pasiekti ne ilgiau, kaip per 45 min. O vaikai, keliaudami į mokyklą, persėstų ne daugiau, kaip vieną kartą. Kad miestas taptų vis patogesnis neįgaliesiems: jie galėtų lengvai patekti į įvairias miesto įstaigas, jų poreikiams būtų pritaikytos stotelės, šaligatviai, laiptai ir pan. Mano ir mano bendraminčių siekiamybė - Vilniaus metropoliteno projekto įgyvendinimas, kuris visiems laikams išspręs miesto susisiekimo problemas. Sostinei reikia ir išplėtotos greitųjų autobusų (BTR) sistemos. Kitokio, pertvarkyto, „Statyk ir važiuok“ aikštelių išdėstymo mieste: aikštelės turi atsidurti strateginėse miesto vietose, prie pagrindinių transporto mazgų.

Vilniaus metropolitenas bei nemokamas viešasis transportas

Vilniečiai, kaip ir visa Lietuva, jaučia drastiškai išaugusių kainų pasekmes, - darosi sunkiau susmokėti už būtiniausias prekes ir paslaugas. Todėl pažeidžiamomis žmonių grupėmis privalu rūpintis daugiau. Dėsiu pastangas, kad būtų įkurta neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus pareigybė, kuri rengs ir įgyvendins neįgaliųjų socialinės integracijos politiką. Skiriama didesnė parama senjorams, konkrečiai, jų socialinį, kultūrinį aktyvumą skatinančioms programoms. Didinamas finansavimas kovos su priklausomybėmis priemonėms. Taip pat – užtikrinta parama jaunoms šeimoms, - pirmam būstui įsigyti bei socialinių paslaugų paketui gauti. Sieksiu, kad šildymas vilniečiams atpigtų - daugiau šilumos būtų gaminama iš biokuro, kogeneracijos ir geotermijos. Miesto savivaldybė organizuotų nemokamus pietus Bolt, Wolt kurjeriams. Kad savivaldybėje būtų įrengtas „Paskutinės vilties“ paskolų fondas, kuris, įvertinęs žmogaus/šeimos galimybes bei pastangas, sudarytų sąlygas pakeisti kreditorių, skolų mokėjimo terminus, sąlygas ir leistų žmogui grįžti į normalų gyvenimą.

Vilniečių socialinė gerovė - investicija į augantį Vilnių

Kokybiškas paslaugas teikia nepervargę darbuotojai, todėl jie turi turėti 4 dienų darbo savaitę, o vieną darbo dieną skirti profesiniam tobulėjimui - kompetencijų kėlimui, pasikeitimui informacija ir kitiems darbams. Sieksiu, kad savivaldybė skatintų jai pavaldžias įstaigas šviesti savo darbuotojus apie efektyvų darbą be persidirbimo bei skatinti keturių darbo dienų savaitę.

4 darbo dienų savaitė savivaldybės įstaigų darbuotojams

Net 52 proc. žmonių Lietuvoje gyvena teritorijose, kuriose kietųjų dalelių tarša viršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą lygi. Vilnius - ne išimtis. Skatindami savivaldybės paslaugų skaitmeninimą, didindami energetinį pastatų naudingumą, tvaraus judumo infrastruktūrą, plėsdami nemokamų rūšiavimo paslaugų ir priemonių tinklą užtikrinsime, kad ekologiška gyvensena taptų patogia ir įtraukia visiems. Skatinsime kvartalinę daugiabučių namų renovaciją. Mūsų siekiamybė - plečiamos žaliosios erdvės, jas matysite net ant pastatų stogų ir sienų. Saulės elektrinių rengimas ant visuomeninių pastatų. Oro valymo įrenginiai labiausiai užterštose miesto dalyse. Plečiamas elektromobilių įkrovos stotelių tinklas bei atnaujinamos taršios viešojo transporto priemonės.

Žaliausias miestas Europoje

Sieksime, kad miestiečiai turėtų galimybę dalyvauti formuojant miesto biudžetą ir žinoti, kas planuojama ir daroma jų gyvenamojoje aplinkoje. Ne mažiau kaip 15 proc. teritorijos aplinkos tvarkymo biudžeto turi būti perduota gyventojų kontrolei. Sustiprinta seniūnijų atsakomybė ir padidinti finansai miesto tvarkymo reikmėms. Būtų diegiamas „mišrus valdymas“, kuomet į svarbiausių miesto klausimų svarstymą įtraukiami ir motyvuoti gyventojai. Laikydamiesi Orhuso, Florencijos ir kitų Lietuvos ratifikuotų tarptautinių konvencijų, užtikrinsime, kad visuomenė būtų deramai įtraukta į miesto teritorinį planavimą.

Girdimas vilniečių balsas

Padarysime viską, kad Vilniaus vaikai gyvenamajame rajone galėtų lankyti ne tik savivaldybės darželį, bet ir mokyklą. Užtikrinsime, kad vaikams būtų sukurtos sąlygos gauti ne mažiau kaip vieną užklasinį užsiėmimą nemokamai. Mokyklose turi būti vienodi mokymo standartai visiems, mažinamos klasės (ne daugiau kaip 18 mokinių vienoje klasėje). Vaikų neformalaus ugdymo krepšelis didėtų iki 100 EUR. Mokytojai butų išlaisvinti nuo popierizmo, sukurtos sąlygos taikyti pačias moderniausias ugdymo metodikas.

Kokybiškas švietimas visiems

NE - eilėms poliklinikose

Sieksiu kaip įmanoma labiau didinti medicinos paslaugų prieinamumą. Kad pas šeimos gydytoją vilniečiai patektų per 5 darbo dienas, o laukimas konsultacijos pas specialistą neviršytų 30 dienų. Būtų plečiamos sveikatos priežiūros paslaugos namuose. „Žalieji koridoriai“ sergantiems vaikams būtų visose poliklinikose. Bendradarbiaujant su ligonių kasa, trumpėtų dantų protezavimo eilė.

Bus padvigubintas finansavimas miesto sporto programoms. Miesto erdvės bus pritaikomos aktyviam gyvenimui. Sporto įstaigų darbuotojų atlyginimai atitiks šalies vidutinį darbo užmokestį. Bus plėtojama sporto infrastruktūra mieste, ypatingas dėmesį skiriamas mokyklų stadionų bei aikštynų atnaujinimui.

Dėmesys sportui, sveikatingumui ir aktyviai gyvensenai